לרוץ עם פסקל 2019-תוצאות

לרוץ עם פסקל 2019-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה

זמן אישי
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון
הערה
ביינה ביניאם גברים עד 39 ,8 ק"מ 00:28:54 00:28:54 1 1 ראשון לציון
סנטר חן נשים 40-59, 8 ק"מ 00:39:03 00:39:03 1 1 PIPMAN TEAM
בן עמו אליאל גברים עד 39 ,8 ק"מ 00:31:01 00:31:01 2 2
לוי תמר נשים 39 ,8 ק"מ 00:39:32 00:39:19 1 2 mikerun
בסן ראם גברים עד 39 ,8 ק"מ 00:32:19 00:32:15 3 3 משטרת ישראל
חפץ הודיה נשים 39 ,8 ק"מ 00:40:01 00:40:01 2 3 משטרת ישראל
בורוכוב דני גברים 40-59 ,8 ק"מ 00:32:29 00:32:29 1 4 משטרת ישראל
רסמן רייצל נשים 39 ,8 ק"מ 00:40:39 00:28:52 3 4 משטרת ישראל
אנגדיה מרט גברים עד 39 ,8 ק"מ 00:32:50 00:32:45 4 5 משטרת ישראל
נאות שני נשים 39 ,8 ק"מ 00:41:47 00:41:47 4 5
הלל ניסי גברים עד 39 ,8 ק"מ 00:33:08 00:33:07 5 6 משטרת ישראל
יעיש בטינה נשים 40-59, 8 ק"מ 00:43:10 00:42:57 2 6 mikerun
אטלי הרווה גברים 40-59 ,8 ק"מ 00:33:12 00:33:12 2 7
גנון בר נשים 39 ,8 ק"מ 00:44:14 00:44:14 5 7
זכריה יונתן גברים עד 39 ,8 ק"מ 00:33:24 00:33:24 6 8 משטרת ישראל
זדובה לאה נשים 39 ,8 ק"מ 00:44:24 00:43:52 6 8 משטרת ישראל
בן עמי איתי גברים עד 39 ,8 ק"מ 00:33:35 00:33:34 7 9 משטרת ישראל
לזר שירה נשים 39 ,8 ק"מ 00:46:09 00:45:28 7 9 משטרת ישראל
טליוסף עמית גברים עד 39 ,8 ק"מ 00:33:46 00:33:44 8 10 עומר
יהונתן כהן אפרת נשים 39 ,8 ק"מ 00:46:26 00:46:26 8 10 משטרת ישראל