שבילי עמק המעיינות יום ו-תוצאות

שבילי עמק המעיינות יום ו-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה
אבראהים סיאף גברים 0-99 30 ק"מ 02:31:04 1 1 משטרת ישראל
יחזקאל ערן גברים 0-99 30 ק"מ 02:32:44 2 2 משטרת ישראל
Saed Hamzi גברים 0-99 30 ק"מ 02:35:13 3 3 רן run
שפירא רותם גברים 0-99 30 ק"מ 02:36:22 4 4 משטרת ישראל
סגל דרור גברים 0-99 30 ק"מ 02:39:44 5 5 משטרת ישראל
הדר יונתן גברים 0-99 30 ק"מ 02:41:29 6 6
ויינר יגאל גברים 0-99 30 ק"מ 02:41:57 7 7
חמדאן חמודי גברים 0-99 30 ק"מ 02:42:42 8 8 רן run
זידאן אעקאב גברים 0-99 30 ק"מ 02:50:46 9 9 משטרת ישראל
קריקוריאן רפאל גברים 0-99 30 ק"מ 02:50:58 10 10 משטרת ישראל
כהן אברהם גברים 0-99 30 ק"מ 02:55:05 11 11 משטרת ישראל
קצב בן ציון גברים 0-99 30 ק"מ 02:55:06 12 12 משטרת ישראל
בירנבוים-נבון גלית נשים 0-99 30 ק"מ 02:56:41 1 1
טרודי ראין גברים 0-99 30 ק"מ 02:58:47 13 13
כהן שי גברים 0-99 30 ק"מ 03:10:12 14 14
רוזמן ערן גברים 0-99 30 ק"מ 03:13:27 15 15 דרך הריצה
דרור ניצן גברים 0-99 30 ק"מ 03:28:51 16 16
גולדשטיין רן גברים 0-99 30 ק"מ 03:40:45 17 17 דרך הריצה
פפר ורד נשים 0-99 30 ק"מ 03:45:40 2 2
ארגמן שגיא גברים 0-99 30 ק"מ 03:45:40 18 18