אקוותלון עמק חפר-תוצאות

אקוותלון עמק חפר-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה

swim

run
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

Amihai Porat

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:18:23 00:08:40 00:09:43 1 1 נהרייה

מיכאל שטיבל

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:19:45 00:09:04 00:10:41 2 2 טריאתלון אור שדות

יואב ירון

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:19:48 00:09:21 00:10:27 3 3 יד חנה

עמית שפירא

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:20:42 00:09:07 00:11:35 4 4 The buttons

יומי צידון

בנות 10-13 ,אקוותלון 00:21:44 00:09:08 00:12:36 1 1 תל אביב -יפו

עמית בן אדיבה

בנות 10-13 ,אקוותלון 00:21:44 00:09:07 00:12:37 2 2 גבעתיים

נועם אלגבי

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:22:13 00:08:59 00:13:15 5 5 מרחביה (מושב)

יובל סלימן

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:22:43 00:11:31 00:11:13 6 6 אסא רופין עמק חפר

נדב רון

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:22:48 00:11:16 00:11:33 7 7 אס"א רופין

עמית לוי

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:22:50 00:11:37 00:11:13 8 8 אסא רופין עמק חפר

ינאי גולן

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:23:03 00:11:39 00:11:24 9 9 אס"א רופין

תומר סלימן

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:23:10 00:11:48 00:11:22 10 10 אסא רופין עמק חפר

נוגה שבת

בנות 10-13 ,אקוותלון 00:23:59 00:11:40 00:12:20 3 3 אסא רופין עמק חפר

ניימן נדב

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:24:24 00:11:48 00:12:36 11 11

שלי להנר

בנות 10-13 ,אקוותלון 00:24:59 00:11:47 00:13:13 4 4 אסא רופין עמק חפר

שי בן אור

בנות 10-13 ,אקוותלון 00:25:02 00:11:47 00:13:15 5 5 אסא רופין עמק חפר

יואב ינאי

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:25:51 00:13:27 00:12:25 12 12 אסא רופין עמק חפר

יותם גרינשפן מידן

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:26:07 00:14:22 00:11:46 13 13 אסא רופין עמק חפר

קובי אקיבייב

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:27:09 00:14:16 00:12:54 14 14 קריית מוצקין

רואי ביטון

בנים 10-13 ,אקוותלון 00:27:17 00:12:10 00:15:07 15 15 XtriM Urban Fitness Club