Red Sea Swim Cup 2020-תוצאות

Red Sea Swim Cup 2020-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה
אחדות יונתן נערים 16-19 ,7.5 ק"מ 01:34:39 1 1 נבחרת ישראל
מורדל עידן גברים 20-29 ,7.5 ק"מ 01:34:58 1 2 נבחרת ישראל
גל עדו גברים 20-29 ,7.5 ק"מ 01:35:17 2 3 נבחרת ישראל
פולישצוק דניאל נערים 16-19 ,7.5 ק"מ 01:35:21 2 4 נבחרת ישראל
כהן זיו נערים 16-19 ,7.5 ק"מ 01:36:13 3 5 נבחרת ישראל
Enosh Ben גברים 45-49 ,7.5 ק"מ 01:48:32 1 6 TLV SWIM
גלילי זהר גברים 50-54 ,7.5 ק"מ 01:49:49 1 7 הפועל הוד השרון
שלגל גיא נערות 16-19 ,7.5 ק"מ 01:50:31 1 1 הפ׳ גליל עליון
נגלי אילת נשים 45-49 ,7.5 ק"מ 01:52:16 1 2 עולם המים
גבלן אוריין נערות 16-19 ,7.5 ק"מ 01:52:26 2 3 נבחרת ישראל
בביטקו מיקה נערות 16-19 ,7.5 ק"מ 01:58:33 3 4 נבחרת ישראל
טיטינשניידר רומן גברים 45-49 ,7.5 ק"מ 02:01:29 2 8 תל אביב -יפו
Giani Thomas גברים 30-39 ,7.5 ק"מ 02:12:01 1 9 ITA
Boettcher Martin גברים 50-54 ,7.5 ק"מ 02:15:03 2 10 Germany
פרדמן טל גברים 55-59 ,7.5 ק"מ 02:24:41 1 11 עולם המים
Zinn Benny גברים 50-54 ,7.5 ק"מ 02:25:57 3 12 מודיעין-מכבים-רעות
יערי אביגדור גברים 60-64 ,7.5 ק"מ 02:28:29 1 13 אשכולות
נקר דוד גברים 45-49 ,7.5 ק"מ 02:33:21 3 14 TI
Sharyshev Konstantin גברים 40-44 ,7.5 ק"מ 02:36:41 1 15 RUSSIA
לבנשטיין דן גברים 20-29 ,7.5 ק"מ 02:38:51 3 16 חיפה