מרוץ שליחים הר לעמק 23-רשימת משתתפים

תאריך האירוע 04/05/23
מיקום האירוע Timratשם מספר מגדר שנת לידה מקצה קבוצה מדינה
שאול אוהד 305 M 1986 שליחים בקרמן Israel
הבר תומר 185 M 1983 שליחים צוות אדלר Israel
עצמון ינון 8 M 1965 שליחים רצים בכיף Israel
יניב דותן 185 M 1982 שליחים צוות אדלר Israel
שפילמן אלכס 24 M 1973 שליחים ICS 1 Israel
חרמוני סתיו 127 M 1975 שליחים בלה ואלי Israel
זימן עודד 213 M 1985 שליחים בא״ח צנחנים Israel
רדלר מיכה 142 M 1985 שליחים חלב שלנו Israel
גלית הלפמן קידר 262 F 1968 שליחים Sole sisters 2 Israel
יוסף צוריאל 213 M 1991 שליחים בא״ח צנחנים Israel
GLICK Jason 175 M 1976 שליחים Okes & Blokes Israel
לטי ערן 40 M 1998 שליחים 143 דובים Israel
בקר אבישי 188 M 1977 שליחים ציפורי המדבר Israel
בן ארי נמרוד 254 M 1993 שליחים Team palladium Israel
בן צבי אביב 254 M 1989 שליחים Team palladium Israel
סביט בנימין 175 M 1973 שליחים Okes & Blokes Israel
ילינק רז 25 M 1964 שליחים ICS-2 Israel
פלכסר חגי 26 M 1967 שליחים רגל עץ Israel
מעוז דודו 26 M 1968 שליחים רגל עץ Israel
Vainbrand Yossi 23 M 1983 שליחים Spiral Solutions Israel