מרוץ שליחים הר לעמק 2023-רשימת משתתפים

תאריך האירוע 04/05/23
מיקום האירוע Timratשם מגדר שנת לידה מקצה קבוצה מדינה
טלמון גיל M 1972 אולטרה מרתון Israel
Urian Naor M 1974 אולטרה מרתון Israel
ענבר רן M 1976 אולטרה מרתון Israel
קוסטא גידי M 1967 אולטרה מרתון Israel
לסנס בועז M 1986 אולטרה מרתון Israel
שוהם גל M 1966 אולטרה מרתון Israel
שור דניאל M 1979 אולטרה מרתון Israel
יערי ערן M 1975 אולטרה מרתון Israel
פלינט תולי M 1967 אולטרה מרתון Israel
רבינוביץ מיכאל M 1995 אולטרה מרתון Israel
אלוני יונתן M 1983 אולטרה מרתון Israel
יקר חן M 1991 אולטרה מרתון Israel
תיבי משה M 1974 אולטרה מרתון Israel
קס איתמר M 1974 אולטרה מרתון Israel
יגר תומר M 1974 אולטרה מרתון Israel
לייקין ויטלי M 1990 אולטרה מרתון Israel
רותם גיא M 1978 אולטרה מרתון Israel