מרוץ שליחים הר לעמק 23-רשימת משתתפים

תאריך האירוע 04/05/23
מיקום האירוע Timratשם מספר מגדר שנת לידה מקצה קבוצה מדינה
טלמון גיל 600 M 1972 אולטרה מרתון Israel
Urian Naor 601 M 1974 אולטרה מרתון Israel
ענבר רן 602 M 1976 אולטרה מרתון Israel
קוסטא גידי 603 M 1967 אולטרה מרתון Israel
לסנס בועז 604 M 1986 אולטרה מרתון Israel
שוהם גל 605 M 1966 אולטרה מרתון Israel
יערי ערן 606 M 1975 אולטרה מרתון Israel
פלינט תולי 607 M 1967 אולטרה מרתון Israel
אלוני יונתן 608 M 1983 אולטרה מרתון Israel
יקר חן 609 M 1991 אולטרה מרתון Israel
תיבי משה 610 M 1974 אולטרה מרתון Israel
קס איתמר 611 M 1974 אולטרה מרתון Israel
יגר תומר 612 M 1974 אולטרה מרתון Israel
לייקין ויטלי 613 M 1990 אולטרה מרתון Israel
רותם גיא 614 M 1978 אולטרה מרתון Israel
סגל אלון 615 M 1988 אולטרה מרתון Israel
Yosef Yosi 616 M 1975 אולטרה מרתון Israel
hirschfield eitan 617 M 1979 אולטרה מרתון Israel
Levy Udi 618 M 1982 אולטרה מרתון Israel
סלדז אנטולי 619 M 1979 אולטרה מרתון Israel