Desert Marathon 2022

תאריך האירוע 16/12/22
מיקום האירוע אילת
ענף ספורט ריצה


5
4
3
2
1
אישור תשלום סיכום פרטים אישיים בחירת מקצה


נא לבחור מקצה להמשך הרשמה

מחיר עד גיל מגיל גיל זמן זינוק מקצה
הרשמה
₪ 35.0 99 0 0-99 07:05 FAMILY RUN- 3K
הרשמה
₪ 110.0 99 5 5-99 07:00 5K
הרשמה
₪ 130.0 99 10 10-99 06:45 10K
הרשמה
₪ 220.0 99 10 10-99 06:30 21.1K
הרשמה
₪ 260.0 99 12 12-99 06:00 42.2K