5
4
3
2
1
אישור תשלום סיכום פרטים אישיים בחירת מקצה


נא לבחור מקצה להמשך הרשמה

מחיר עד גיל מגיל מגיל זמן זינוק מקצה
הרשמה
₪ 35.0 99 0 0 16:00 משפחות
הרשמה
₪ 110.0 99 5 5 07:20 5 ק"מ
הרשמה
₪ 130.0 99 10 10 07:05 10 ק"מ
הרשמה
₪ 220.0 99 10 10 06:50 Half Marathon
הרשמה
₪ 250.0 99 18 18 06:20 Marathon