5
4
3
2
1
אישור תשלום סיכום פרטים אישיים בחירת מקצה


נא לבחור מקצה להמשך הרשמה

מחיר עד גיל מגיל מגיל זמן זינוק מקצה
הרשמה
₪ 80.0 99 10 10 11:00 5KM
הרשמה
₪ 120.0 99 14 14 07:20 10KM
הרשמה
₪ 180.0 99 16 16 07:00 Half Marathon
הרשמה
₪ 200.0 99 18 18 07:00 Marathon