מרוץ שליחים הר לעמק 23-רשימת קבוצות

תאריך האירוע 04/05/23
מיקום האירוע Timratקבוצה גודל קבוצה מספר משתתפים סוג קבוצה
10 6 0 לא תחרותי
143 דובים 6 6 תחרותי גברים
2 Applied Materials 9 10 לא תחרותי גברים
2025 9 0 לא תחרותי
3 Applied Materials 9 8 לא תחרותי גברים
50 גוונים של סגול 6 6 תחרותי גברים
67 9 0 לא תחרותי
7056 6 3 תחרותי גברים
8208 6 8 לא תחרותי גברים
A-RUN 6 6 תחרותי גברים
ActiveFence 6 6 לא תחרותי גברים
AMAN9900 9 0 לא תחרותי
Anatomic 6 13 לא תחרותי מעורב
Apollo 9 1 לא תחרותי גברים
Apple-2023 6 7 לא תחרותי גברים
Applied Materials 1 9 10 לא תחרותי גברים
Arineta Runtime 6 19 לא תחרותי מעורב
Augury 1 6 6 תחרותי גברים
Augury 2 6 6 תחרותי גברים
Augury 3 6 6 תחרותי גברים