מרתון סמסונג תל אביב 2020-תוצאות

מרתון סמסונג תל אביב 2020-תוצאות

שם

קטגוריה

תוצאה

זמן אישי
מיקום
כללי
מיקום
קטגוריה

מועדון

הערה

Golos Piotr

גברים 54-50 מרתון 03:24:22 03:24:08 187 16 Warsaw