מרוץ שליחים ירושלים-תוצאות

מרוץ שליחים ירושלים-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

אבא שרוט .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:05:16 1 1

יפה יהודה

שליחים 30 ק"מ גברים 02:13:22 2 2

אסא עלית .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:17:12 3 3

אלפא .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:20:41 4 4

רועי חזן נעם משה

שליחים 30 ק"מ גברים 02:20:57 5 5

צוות אוסקר .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:21:06 6 6

אסא גדרות .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:23:17 7 7

קבוצה טופ .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:25:07 8 8

גולני1 .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:25:16 9 9

הקיבוצניקים .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:25:53 10 10

אח"י העם .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:25:53 11 11

גולני4 .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:29:50 12 12

jhilrunnerz .

שליחים 30 ק"מ מעורב 02:31:16 1 13

מאיירס-קמחי .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:31:38 13 14

גולני2 .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:32:36 14 15

חלליות .

שליחים 30 ק"מ מעורב 02:32:52 2 16

הפנונים .

שליחים 30 ק"מ מעורב 02:33:52 3 17

התנינים .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:36:07 15 18

עוז הרצים .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:36:34 16 19

Champions 69 .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:36:47 17 20