מרוץ שליחים ירושלים-תוצאות

מרוץ שליחים ירושלים-תוצאות

שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
כללי
מיקום
קטגוריה

מועדון

הערה

אבא שרוט .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:05:16 1 1

יפה יהודה

שליחים 30 ק"מ גברים 02:13:22 2 2

אסא עלית .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:17:12 3 3

אלפא .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:20:41 4 4

רועי חזן נעם משה

שליחים 30 ק"מ גברים 02:20:57 5 5

צוות אוסקר .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:21:06 6 6

אסא גדרות .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:23:17 7 7

קבוצה טופ .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:25:07 8 8

גולני1 .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:25:16 9 9

הקיבוצניקים .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:25:53 10 10

אח"י העם .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:25:53 11 11

גולני4 .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:29:50 12 12

jhilrunnerz .

שליחים 30 ק"מ מעורב 02:31:16 13 1

מאיירס-קמחי .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:31:38 14 13

גולני2 .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:32:36 15 14

חלליות .

שליחים 30 ק"מ מעורב 02:32:52 16 2

הפנונים .

שליחים 30 ק"מ מעורב 02:33:52 17 3

התנינים .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:36:07 18 15

עוז הרצים .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:36:34 19 16

Champions 69 .

שליחים 30 ק"מ גברים 02:36:47 20 17