מרוץ הסימטה - פארק אריאל שרון-תוצאות

מרוץ הסימטה - פארק אריאל שרון-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה
עבדול-גאבר סמי נערים עד גיל 19 00:15:22 1 1
אבוהאיי שמואל נערים עד גיל 19 00:15:25 2 2
שגיב רן נערים עד גיל 19 00:15:27 3 3
עבדול-מגיד גמאל גברים 00:15:29 1 4
אלמוג עומר גברים 00:15:32 2 5
איילה גשאו נערים עד גיל 19 00:15:36 4 6
מולושט דניאל גברים 00:15:38 3 7
בלאצאו גודאדאו נערים עד גיל 19 00:15:38 5 8
גודין אלם נערים עד גיל 19 00:15:52 6 9
קיפלמארים טדי גברים 00:16:02 4 10
גאנה עמר נערים עד גיל 19 00:16:08 7 11
מוצה אשטו נערים עד גיל 19 00:16:19 8 12
מלדה בוקיאו נערים עד גיל 19 00:16:25 9 13
אלפקי דוראי נערים עד גיל 19 00:16:41 10 14
גזאצו יוסף גברים 00:16:54 5 15
יעקוב יעקוב גברים 00:17:07 6 16
גברהויט צגאיי גברים 00:17:12 7 17
גננאו ליאור נערים עד גיל 19 00:17:17 11 18
אטוברהן מסרט נערים עד גיל 19 00:17:21 12 19
אמביה דניאל נערים עד גיל 19 00:17:30 13 20