מרוץ הסימטה - פארק אריאל שרון-תוצאות

מרוץ הסימטה - פארק אריאל שרון-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

עבדול-גאבר סמי

נערים עד גיל 19 00:15:22 1 1

אבוהאיי שמואל

נערים עד גיל 19 00:15:25 2 2

שגיב רן

נערים עד גיל 19 00:15:27 3 3

עבדול-מגיד גמאל

גברים 00:15:29 1 4

אלמוג עומר

גברים 00:15:32 2 5

איילה גשאו

נערים עד גיל 19 00:15:36 4 6

מולושט דניאל

גברים 00:15:38 3 7

בלאצאו גודאדאו

נערים עד גיל 19 00:15:38 5 8

גודין אלם

נערים עד גיל 19 00:15:52 6 9

קיפלמארים טדי

גברים 00:16:02 4 10

גאנה עמר

נערים עד גיל 19 00:16:08 7 11

מוצה אשטו

נערים עד גיל 19 00:16:19 8 12

מלדה בוקיאו

נערים עד גיל 19 00:16:25 9 13

אלפקי דוראי

נערים עד גיל 19 00:16:41 10 14

גזאצו יוסף

גברים 00:16:54 5 15

יעקוב יעקוב

גברים 00:17:07 6 16

גברהויט צגאיי

גברים 00:17:12 7 17

גננאו ליאור

נערים עד גיל 19 00:17:17 11 18

אטוברהן מסרט

נערים עד גיל 19 00:17:21 12 19

אמביה דניאל

נערים עד גיל 19 00:17:30 13 20