אליפות בתי ספר ראשלץ 2015-תוצאות

אליפות בתי ספר ראשלץ 2015-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

מקיף יא ראשלצ מספר78

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:06:40 1 1 מקיף י"א ראשל"צ

גולדה נס-ציונה מספר24

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:06:50 2 2 גולדה נס-ציונה

גן רווה עיינות מספר30

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:06:52 3 3 גן רווה עיינות

מקיף יא ראשלצ מספר74

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:06:54 4 4 מקיף י"א ראשל"צ

בן גוריון דורות רא מספר31

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:06:55 5 5 בן גוריון - דורות ראשלצ

זלמן ארן ראשלצ מספר40

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:03 6 6 זלמן ארן ראשלצ

זלמן ארן ראשלצ מספר41

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:03 7 7 זלמן ארן ראשלצ

מיכה רייסר ראשלצ מספר53

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:05 8 8 מיכה רייסר ראשלצ

גולדה נס-ציונה מספר20

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:10 9 9 גולדה נס-ציונה

אליעזר בן יהודה נס-צ מספר57

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:17 10 10 אליעזר בן יהודה נס-ציונה

מקיף יב המעיין ראש מספר68

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:18 11 11 מקיף יב המעיין ראשלצ

מיכה רייסר ראשלצ מספר52

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:18 12 12 מיכה רייסר ראשלצ

גן רווה עיינות מספר26

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:20 13 13 גן רווה עיינות

זלמן ארן ראשלצ מספר37

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:22 14 14 זלמן ארן ראשלצ

גן רווה עיינות מספר25

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:22 15 15 גן רווה עיינות

מיכה רייסר ראשלצ מספר49

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:23 16 16 מיכה רייסר ראשלצ

בראשית גבעת ברנר מספר102

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:24 17 17 בראשית גבעת ברנר

שיבולים - נס ציונה מספר95

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:26 18 18 שיבולים - נס ציונה

שיבולים - נס ציונה מספר91

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:26 19 19 שיבולים - נס ציונה

בראשית גבעת ברנר מספר100

בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:27 20 20 בראשית גבעת ברנר