אליפות בתי ספר ראשלץ 2015-תוצאות

אליפות בתי ספר ראשלץ 2015-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה
מקיף יא ראשלצ מספר78 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:06:40 1 1 מקיף י"א ראשל"צ
גולדה נס-ציונה מספר24 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:06:50 2 2 גולדה נס-ציונה
גן רווה עיינות מספר30 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:06:52 3 3 גן רווה עיינות
מקיף יא ראשלצ מספר74 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:06:54 4 4 מקיף י"א ראשל"צ
בן גוריון דורות רא מספר31 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:06:55 5 5 בן גוריון - דורות ראשלצ
זלמן ארן ראשלצ מספר40 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:03 6 6 זלמן ארן ראשלצ
זלמן ארן ראשלצ מספר41 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:03 7 7 זלמן ארן ראשלצ
מיכה רייסר ראשלצ מספר53 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:05 8 8 מיכה רייסר ראשלצ
גולדה נס-ציונה מספר20 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:10 9 9 גולדה נס-ציונה
אליעזר בן יהודה נס-צ מספר57 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:17 10 10 אליעזר בן יהודה נס-ציונה
מקיף יב המעיין ראש מספר68 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:18 11 11 מקיף יב המעיין ראשלצ
מיכה רייסר ראשלצ מספר52 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:18 12 12 מיכה רייסר ראשלצ
גן רווה עיינות מספר26 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:20 13 13 גן רווה עיינות
זלמן ארן ראשלצ מספר37 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:22 14 14 זלמן ארן ראשלצ
גן רווה עיינות מספר25 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:22 15 15 גן רווה עיינות
מיכה רייסר ראשלצ מספר49 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:23 16 16 מיכה רייסר ראשלצ
בראשית גבעת ברנר מספר102 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:24 17 17 בראשית גבעת ברנר
שיבולים - נס ציונה מספר95 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:26 18 18 שיבולים - נס ציונה
שיבולים - נס ציונה מספר91 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:26 19 19 שיבולים - נס ציונה
בראשית גבעת ברנר מספר100 בנות ז-ח 1500 מקצה 1 00:07:27 20 20 בראשית גבעת ברנר