מרתון Winner טבריה 2016-תוצאות

מרתון Winner טבריה 2016-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

Balcha Teferi Kebede

גברים כללי מרתון 02:15:31 1 1 ETHIOPIA

Raya Dereje Tadesse

גברים כללי מרתון 02:19:53 2 2 ETHIOPIA

Demie Samuel Getachew

גברים כללי מרתון 02:22:12 3 3 ETHIOPIA

Tumo David Barmasai

גברים כללי מרתון 02:23:52 4 4 Kenia

גמבר מלקמו

גברים כללי מרתון 02:24:02 5 5 עמותת הצבי

Lobuwan Luka Rotich

גברים כללי מרתון 02:24:48 6 6 Kenia

רמון אמיר

גברים כללי מרתון 02:29:52 7 7 עמותת הצבי

ממו אסרט

גברים כללי מרתון 02:30:54 8 8 הסוללים ירושלים

ישרים מושיקו

גברים כללי מרתון 02:32:12 9 9 רצי רמת השרון

אסנקאו אדיסו

גברים כללי מרתון 02:32:30 10 10 הישגים ראשון לציון

אלתרמן רן

גברים כללי מרתון 02:32:46 11 11 איילות אלתרמנס

ימהרן יוסף

גברים כללי מרתון 02:36:43 12 12 עמותת הצבי

תמר גדעון

גברים 44-40 מרתון 02:37:02 1 13 רצי רמת השרון

לאון שלומי

גברים 44-40 מרתון 02:41:10 2 14 רצי רמת השרון

קוגן מקסים

גברים כללי מרתון 02:41:38 13 15 אחים לחיים

זיוון עמיחי

גברים כללי מרתון 02:43:22 14 16 מועדון ארוחת הבוקר ירושלים

ברכפלד אילון

גברים 44-40 מרתון 02:44:30 3 17

Shanahan Thomas

גברים כללי מרתון 02:45:33 15 18 IRELAND

ברקוביץ תומר

גברים כללי מרתון 02:45:43 16 19 לוטם לרוץ בטבע

אברהמי אביעד

גברים כללי מרתון 02:46:28 17 20 מועדון ארוחת הבוקר ירושלים