סובב ערבה אופניים 2016-תוצאות

סובב ערבה אופניים 2016-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

שינדלר אנדריי

גברים 62 ק"מ 02:45:36 1 1

כהן סיגלית

נשים 62 ק"מ 03:51:06 1 1

וילף גונן

גברים 62 ק"מ 02:47:05 2 2

הברפלד טלי

נשים 62 ק"מ 03:55:36 2 2

אלנצויג איל

גברים 62 ק"מ 02:50:43 3 3

יעקב יסמין

נשים 62 ק"מ 04:10:17 3 3

לישאפאי אנדראי

גברים 62 ק"מ 02:52:28 4 4

רחמים נטע-לי

נשים 62 ק"מ 05:19:15 4 4

רביב ליאור

גברים 62 ק"מ 03:00:06 5 5

לוי שקד

נשים 62 ק"מ 05:21:13 5 5

oren amir

גברים 62 ק"מ 03:02:48 6 6

licht dorit

נשים 62 ק"מ 05:22:15 6 6

MICHAELI TOM

גברים 62 ק"מ 03:03:59 7 7

יעקובזון מרינה

נשים 62 ק"מ 05:41:07 7 7

נוביץ עמית

גברים 62 ק"מ 03:04:43 8 8

אמיר דיקלה

נשים 62 ק"מ 06:00:40 8 8

נובק ארז

גברים 62 ק"מ 03:06:38 9 9

בריל אדוה

נשים 62 ק"מ 06:42:07 9 9

וינברג ירון

גברים 62 ק"מ 03:06:46 10 10

ארצי ריבי

נשים 62 ק"מ 06:42:07 10 10