מרוץ חבל יבנה-תוצאות

מרוץ חבל יבנה-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה
טרם אייל גברים 20-39 10 ק"מ 00:37:27 1 1
יעיש מיכה גברים 40-49 10 ק"מ 00:43:30 1 2
Kibe Kazumasa גברים 50-59 10 ק"מ 00:44:12 1 3
צולשן גיא נערים עד-19 10 ק"מ 00:50:12 1 4
הראל עציון גברים 40-49 10 ק"מ 00:52:56 2 5
גפני עודד גברים 60+ 10 ק"מ 00:53:29 1 6
סופר אדמונד גברים 50-59 10 ק"מ 00:53:37 2 7
צולשן צבי גברים 40-49 10 ק"מ 00:54:01 3 8
אלשיך אייל גברים 40-49 10 ק"מ 00:54:41 4 9
נחליאל פלג גברים 20-39 10 ק"מ 00:54:50 2 10
פסטרנק אשר גברים 60+ 10 ק"מ 00:56:15 2 11
פרס אורלי נשים 50-59 10 ק"מ 00:57:11 1 1
לנצקרון תמי נשים 40-49 10 ק"מ 00:58:11 1 2 בועיינה נוגדאת
נגלר יוסי גברים 40-49 10 ק"מ 00:58:50 5 12
דבוגובסקי רעיה נשים 50-59 10 ק"מ 00:58:58 2 3 משטרת ישראל
אליהב שקד נערים עד-19 10 ק"מ 01:01:27 2 13
רוטשילד-שטיינר שחר יעל נשים 40-49 10 ק"מ 01:02:14 2 4
אביגדורי יוסי גברים 50-59 10 ק"מ 01:11:33 3 14
שחר יוסף גברים 60+ 10 ק"מ 01:13:18 3 15
הראל גיל גברים 40-49 10 ק"מ 01:17:20 6 16