מרוץ חבל יבנה-תוצאות

מרוץ חבל יבנה-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

טרם אייל

גברים 20-39 10 ק"מ 00:37:27 1 1

יעיש מיכה

גברים 40-49 10 ק"מ 00:43:30 1 2

Kibe Kazumasa

גברים 50-59 10 ק"מ 00:44:12 1 3

צולשן גיא

נערים עד-19 10 ק"מ 00:50:12 1 4

הראל עציון

גברים 40-49 10 ק"מ 00:52:56 2 5

גפני עודד

גברים 60+ 10 ק"מ 00:53:29 1 6

סופר אדמונד

גברים 50-59 10 ק"מ 00:53:37 2 7

צולשן צבי

גברים 40-49 10 ק"מ 00:54:01 3 8

אלשיך אייל

גברים 40-49 10 ק"מ 00:54:41 4 9

נחליאל פלג

גברים 20-39 10 ק"מ 00:54:50 2 10

פסטרנק אשר

גברים 60+ 10 ק"מ 00:56:15 2 11

פרס אורלי

נשים 50-59 10 ק"מ 00:57:11 1 1

לנצקרון תמי

נשים 40-49 10 ק"מ 00:58:11 1 2 בועיינה נוגדאת

נגלר יוסי

גברים 40-49 10 ק"מ 00:58:50 5 12

דבוגובסקי רעיה

נשים 50-59 10 ק"מ 00:58:58 2 3 משטרת ישראל

אליהב שקד

נערים עד-19 10 ק"מ 01:01:27 2 13

רוטשילד-שטיינר שחר יעל

נשים 40-49 10 ק"מ 01:02:14 2 4

אביגדורי יוסי

גברים 50-59 10 ק"מ 01:11:33 3 14

שחר יוסף

גברים 60+ 10 ק"מ 01:13:18 3 15

הראל גיל

גברים 40-49 10 ק"מ 01:17:20 6 16