מרוץ המדרגות של חיפה 2016-תוצאות

מרוץ המדרגות של חיפה 2016-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

אלתרמן דן

בנים עלית 00:18:39 1 1

גברמסקל חרמון

בנים עלית 00:19:19 2 2 אתלטי הסמטה

ימהרן יוסף

בנים עלית 00:19:48 3 3

גוריאצב אנדרי

בנים עלית 00:20:37 4 4 לוטם לרוץ בטבע

קנטרוביץ רז

בנים עלית 00:21:44 5 5 הפועל עמק האושר

חייט נועה

בנות עלית 00:22:55 1 1 טריאתלטים חיפה

גרוסמן רותם

בנים עלית 00:23:01 6 6 אלתרמנס

דורי יואב

בנים עלית 00:23:39 7 7

רייפר דור

בנים עלית 00:24:21 8 8

חיר נאיל

בנים עלית 00:25:28 9 9

וינטראוב טל

בנות עלית 00:25:47 2 2

Mousa Ali

בנים עלית 00:27:01 10 10

Ghattas Ehssan

בנים עלית 00:27:16 11 11

חיטרוב אלי

בנים עלית 00:27:17 12 12

רטנובסקי ניקיטה

בנים עלית 00:27:35 13 13

שאול שמואל

בנים עלית 00:27:56 14 14

איצקוביץ דורון

בנים עלית 00:28:29 15 15

כעבייה איבתיסאם

בנות עלית 00:28:35 3 3 הפועל עמק האושר

ספקטור גסיקה

בנות עלית 00:29:37 4 4

היידקר נדב

בנים עלית 00:29:43 16 16