מרוץ שליחים 5X5 2016-תוצאות

מרוץ שליחים 5X5 2016-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

מועדון ריצה GRC .

שליחים גברים 01:28:34 1 1

רצי דרור עלית .

שליחים גברים 01:36:13 2 2

חם אש על החמש .

שליחים גברים 01:41:58 3 3

מועדון רצי דרור .

שליחים גברים 01:54:02 4 4

משהבט - 1 .

שליחים גברים 01:54:02 5 5

צו פיוס פרדס חנה 1

שליחים גברים 01:58:17 6 6

מועדון ריצה גליל עלי .

שליחים מעורב 02:00:36 1 7

צו פיוס בנימינה 3

שליחים גברים 02:01:17 7 8

בית צבע אלעזרקי - 4 .

שליחים גברים 02:01:29 8 9

צו פיוס בנימינה 4

שליחים גברים 02:01:52 9 10

החתולות של שלומי .

שליחים מעורב 02:03:04 2 11

לביאות לאומי - 2 .

שליחים גברים 02:04:25 10 12

לביאות לאומי - 1 .

שליחים מעורב 02:06:23 3 13

צו פיוס בנימינה 1

שליחים גברים 02:07:53 11 14

רצי גבעתיים - 1 .

שליחים מעורב 02:10:12 4 15

צו פיוס - 1 .

שליחים גברים 02:10:20 12 16

ריצה בטבע .

שליחים מעורב 02:11:08 5 17

רצי המושבה - 1 .

שליחים גברים 02:12:12 13 18

נאות הדר .

שליחים גברים 02:13:04 14 19

בית צבע אלעזרקי - 2 .

שליחים גברים 02:13:47 15 20