מרוץ שליחים 5X5 2016-תוצאות

מרוץ שליחים 5X5 2016-תוצאות

שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
כללי
מיקום
קטגוריה

מועדון

הערה

מועדון ריצה GRC .

שליחים גברים 01:28:34 1 1

רצי דרור עלית .

שליחים גברים 01:36:13 2 2

חם אש על החמש .

שליחים גברים 01:41:58 3 3

מועדון רצי דרור .

שליחים גברים 01:54:02 4 4

משהבט - 1 .

שליחים גברים 01:54:02 5 5

צו פיוס פרדס חנה 1

שליחים גברים 01:58:17 6 6

מועדון ריצה גליל עלי .

שליחים מעורב 02:00:36 7 1

צו פיוס בנימינה 3

שליחים גברים 02:01:17 8 7

בית צבע אלעזרקי - 4 .

שליחים גברים 02:01:29 9 8

צו פיוס בנימינה 4

שליחים גברים 02:01:52 10 9

החתולות של שלומי .

שליחים מעורב 02:03:04 11 2

לביאות לאומי - 2 .

שליחים גברים 02:04:25 12 10

לביאות לאומי - 1 .

שליחים מעורב 02:06:23 13 3

צו פיוס בנימינה 1

שליחים גברים 02:07:53 14 11

רצי גבעתיים - 1 .

שליחים מעורב 02:10:12 15 4

צו פיוס - 1 .

שליחים גברים 02:10:20 16 12

ריצה בטבע .

שליחים מעורב 02:11:08 17 5

רצי המושבה - 1 .

שליחים גברים 02:12:12 18 13

נאות הדר .

שליחים גברים 02:13:04 19 14

בית צבע אלעזרקי - 2 .

שליחים גברים 02:13:47 20 15