מרוץ שליחים 5X5 2016-תוצאות

מרוץ שליחים 5X5 2016-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה
מועדון ריצה GRC . שליחים גברים 01:28:34 1 1
רצי דרור עלית . שליחים גברים 01:36:13 2 2
חם אש על החמש . שליחים גברים 01:41:58 3 3
מועדון רצי דרור . שליחים גברים 01:54:02 4 4
משהבט - 1 . שליחים גברים 01:54:02 5 5
צו פיוס פרדס חנה 1 שליחים גברים 01:58:17 6 6
מועדון ריצה גליל עלי . שליחים מעורב 02:00:36 1 7
צו פיוס בנימינה 3 שליחים גברים 02:01:17 7 8
בית צבע אלעזרקי - 4 . שליחים גברים 02:01:29 8 9
צו פיוס בנימינה 4 שליחים גברים 02:01:52 9 10
החתולות של שלומי . שליחים מעורב 02:03:04 2 11
לביאות לאומי - 2 . שליחים גברים 02:04:25 10 12
לביאות לאומי - 1 . שליחים מעורב 02:06:23 3 13
צו פיוס בנימינה 1 שליחים גברים 02:07:53 11 14
רצי גבעתיים - 1 . שליחים מעורב 02:10:12 4 15
צו פיוס - 1 . שליחים גברים 02:10:20 12 16
ריצה בטבע . שליחים מעורב 02:11:08 5 17
רצי המושבה - 1 . שליחים גברים 02:12:12 13 18
נאות הדר . שליחים גברים 02:13:04 14 19
בית צבע אלעזרקי - 2 . שליחים גברים 02:13:47 15 20