מרוץ חבר 2016-תוצאות

מרוץ חבר 2016-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה
טרם אייל 00:54:40 1 1
דהן אבי 00:55:33 2 2
ברכפלד איילון 00:56:53 3 3
ארונסון איתן 00:57:26 4 4
הדס אורי 00:58:58 5 5
קדוש אבי 01:00:18 6 6
פינטו אבי 01:01:29 7 7
בניפלא עדו 01:01:39 8 8
גרשטיין איתי 01:04:10 9 9
אבירם דותן 01:04:19 10 10
פיש יוסף 01:05:10 11 11
עזיזה ניר 01:05:14 12 12
שלינקה משה 01:05:26 13 13
ויזל יהודה 01:05:42 14 14
חסיד צחי 01:05:47 15 15
ברקו גדי 01:06:03 16 16
נטייב יבגני 01:06:13 17 17
עזרא איתמר 01:07:10 18 18
רויזין אלכס 01:07:10 19 19
מינה ירון 01:07:50 20 20