מרוץ דקל הטום אילת 2016-תוצאות

מרוץ דקל הטום אילת 2016-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

אינדקלאו גזאי

בוגרים 30-39 00:31:57 1 1 שרות בתי הסהר

זוארץ רועי

בוגרים 20-29 00:32:48 1 2 זקספורט

בלטה ברהן

בוגרים 40-49 00:33:05 1 3 שרות בתי הסהר

אבטה אשטו

בוגרים 30-39 00:33:24 2 4 שרות בתי הסהר

מולוגטה איילין

בוגרים 30-39 00:33:33 3 5 שרות בתי הסהר

דסטה מרה

בוגרים 40-49 00:35:41 2 6 שרות בתי הסהר

לוטם גיל

בוגרים 50-59 00:35:44 1 7 חברת חשמל

חלופוביץ אורן

בוגרים 40-49 00:35:44 3 8 רצי בנק לאומי

אבני איתמר

בוגרים 30-39 00:35:52 4 9 בנק הפועלים

שי אייל

בוגרים 40-49 00:36:01 4 10 אלישרא

קרני עמית

בוגרים 40-49 00:36:10 5 11 אלישרא

גינזבורג יוגן

בוגרים 30-39 00:36:28 5 12 בנק הפועלים

לוי קראל

בוגרים 30-39 00:36:39 6 13 מכבי שרותי בריאות

חנינה אבי

בוגרים 50-59 00:37:02 2 14 בזק

פרדה יפתח

בוגרים 30-39 00:37:14 7 15 רצי בנק לאומי

אלדר נמרוד

בוגרים 30-39 00:37:16 8 16 זקספורט

מזרחי יוסף

בוגרים 50-59 00:37:34 3 17 חברת חשמל

מוסקוביץ אסף

בוגרים 30-39 00:37:35 9 18 קבוצת טבע

סלי ארז

בוגרים 30-39 00:37:41 10 19 בנק הפועלים

פייקין עדי

בוגרים 50-59 00:38:02 4 20 מכתשים