המרוץ בלבן- האתגר המושלג

מיקום האירוע אתר החרמון
ענף ספורט ריצה
**התאריך לא עפ"י הכתוב אלא יקבע ימים ספורים לפני האירוע**המדידה עם שעון ראשי ומנצחים כלליים, נשים/גברים.


5
4
3
2
1
אישור תשלום סיכום פרטים אישיים בחירת מקצה


נא לבחור מקצה להמשך הרשמה

מחיר עד גיל מגיל גיל זמן זינוק מקצה
הרשם
₪ 140.0 99 16 16-99 09:00 5 ק"מ אתגריים- טיפוס החרמון