מרוץ אצבע הגליל 2022

תאריך האירוע 01/04/22
מיקום האירוע אגמון החולה
ענף ספורט ריצה
*לתושבי אצבע הגליל תתקיים חלוקה נפרדת בישובים שלהם עפ"י הרישום שלהם בקישור הנפרד*החולצה לא כלולה בערכה, ניתן להוסיף במהלך הרישום


5
4
3
2
1
אישור תשלום סיכום פרטים אישיים בחירת מקצה


נא לבחור מקצה להמשך הרשמה

מחיר עד גיל מגיל גיל זמן זינוק מקצה
הרשם
₪ 80.0 99 0 0-99 06:00 5KM- מחיר לתושבי אצבע הגליל
הרשם
₪ 100.0 99 0 0-99 06:00 15KM- מחיר לתושבי אצבע הגליל
הרשם
₪ 120.0 99 5 5-99 07:00 5KM
הרשם
₪ 150.0 99 10 10-99 06:45 15KM