24 מרוץ שליחים הר לעמק-רשימת קבוצות

תאריך האירוע 06/06/24
מיקום האירוע Timratקבוצה גודל קבוצה מספר משתתפים סוג קבוצה
!Elisra A 6 6 תחרותי גברים
+Elisra A 6 6 תחרותי גברים
05:45 בכיכר 9 9 לא תחרותי גברים
100 6 0 תחרותי
7008 פלוגה א 9 1 לא תחרותי גברים
8116 רצים קדימה 9 14 לא תחרותי גברים
Adama 1 9 9 לא תחרותי גברים
Align 1 6 0 תחרותי
Align 2 6 0 תחרותי
ALRIYADI 6 6 לא תחרותי מעורב
Applied Materials1 9 10 לא תחרותי מעורב
Applied Materials2 9 10 לא תחרותי גברים
Applied Materials3 9 10 לא תחרותי גברים
Applied Materials4 9 10 לא תחרותי גברים
Arineta Runtime 9 25 לא תחרותי מעורב
Ashdod On The Map 9 9 לא תחרותי מעורב
AUGURY 1 6 6 לא תחרותי גברים
AUGURY 2 6 6 לא תחרותי גברים
AUGURY 3 6 6 לא תחרותי גברים
axl active 9 9 לא תחרותי גברים