אולטרה מרתון הר לעמק 2021-תוצאות

אולטרה מרתון הר לעמק 2021-תוצאות
שם

קטגוריה

תוצאה
מיקום
קטגוריה
מיקום
כללי

מועדון

הערה

אס"א טכניון .

שישיות, גברים 13:52:23 1 1

kfir & friends .

שישיות, גברים 15:03:10 2 2

״הלהקה״ .

שישיות, גברים 15:45:32 3 3

Big Heart To Beat .

שישיות, גברים 15:58:03 4 4

היעלות והשועלים .

שישיות, מעורב 16:05:40 1 5

החזירים מחיפה .

שישיות, גברים 16:09:12 5 6

רצים עם איל .

שישיות, מעורב 16:13:06 2 7

הקבוצה של עמית .

שישיות, גברים 16:16:56 6 8

צעירי דליה .

שישיות, גברים 16:37:57 7 9

Total loss .

שישיות, מעורב 17:30:08 3 10

בשביל חגי 1 .

שישיות, גברים 17:31:56 8 11

רגל עץ .

שישיות, גברים 17:41:49 9 12

מתגלגלים בירידה .

שישיות, גברים 17:44:44 10 13

רצי פארן .

שישיות, מעורב 17:55:00 4 14

מסמלצים ונהנים .

שישיות, מעורב 18:01:28 5 15

THE DREAM TEAM .

שישיות, מעורב 18:07:26 6 16

נבחרת חוף הפרה .

שישיות, גברים 18:09:20 11 17

הרץ,או לשם ובחזרה .

שישיות, מעורב 18:19:57 7 18

שבטה זה הבית .

שישיות, גברים 18:34:20 12 19

M2V 7.5.2020 .

שישיות, גברים 18:37:52 13 20