מרוץ שליחים הר לעמק 2019-נתוני אירוע

מרוץ שליחים הר לעמק 2019-נתוני אירוע

מרוץ שליחים הר לעמק 2019-נתוני אירוע

שם האירוע מרוץ שליחים הר לעמק 2019
תאריך האירוע 16/05/19
מיקום האירוע תמרת
ענף ספורט ריצה

התפלגות מגדר

Male 633
Female 5

התפלגות מקצה

שמיניות 557
שישיות 61
רביעיות 20

התפלגות מועדון

התפלגות מגדר

Male 633
Female 5

התפלגות מקצה

שמיניות 557
שישיות 61
רביעיות 20

התפלגות מועדון

נשים גברים חציון מקצה
17:34:37 15:08:31 15:09:51 שמיניות
16:25:59 14:16:46 14:19:15 שישיות
00:00:00 13:53:20 13:53:20 רביעיות